•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • انتشار اوراق مشارکت برای پایانه چندمنظوره غرب مشهد

    انتشار اوراق مشارکت برای پایانه چندمنظوره غرب مشهد

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۷/۰۲/۲۶
    شماره صدور :5/97/6548/ش
    سال تصویب :۱۳۹۷/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده واحده:به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود مستند به بند د تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 کل کشور و به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز احداث فاز اول پروژه پایانه چندمنظوره غرب مشهد، نسبت به انتشار اوراق مشارکت با سود علی‌الحساب، مورد توافق با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مبلغ 3.000.000.000.000 (سه هزار میلیارد) ریال، با رعایت تبصره‌های ذیل اقدام نماید.
    تبصره 1- اوراق مشارکت می‌بایست از طریق بانک‌های مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به متقاضیان واگذار ‌شود.
    تبصره 2- شهرداری مشهد مقدس پرداخت 50 درصد سود را در دوره‌های سه ماهه و 50 درصد اصل مبلغ را در پایان دوره مشارکت (چهار سال) تعهد می‌‌نماید. تضمین بازپرداخت 50 درصد باقیمانده اصل و سود اوراق، وفق بند د تبصره 5 قانون مزبور، بر عهده دولت(سازمان برنامه و بودجه کشور) می‌باشد.
    تبصره3- شهرداری مشهد مقدس باید حداکثر ظرف مدت سه ماه، نسبت به تهیه و ارایه برنامه تأمین منابع مالی جهت بازپرداخت پنجاه درصد اصل و سود معادل سهم شهرداری در سررسید مقرر، با اولویت استفاده از پتانسیل‌های اقتصادی و توسعه حمل و نقل محور (T.O.D) یا ایجاد و واگذاری فضاهای خدماتی و تبلیغاتی اقدام نماید. 
    تبصره 4 تبصره 9 اصلاحی مصوبه شماره 3/91/5600/ش مورخ 91/12/7 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به قوت خود باقی است.
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد