•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • نامگذاری

    نامگذاری

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۷/۰۳/۲۲
    شماره صدور :5/97/4367/ش
    سال تصویب :۱۳۹۷/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، نسبت به نامگذاری معابر و بوستان‌های مشخص به شرح زیر اقدام نماید.
    1-نامگذاری فاز1 بوستان‌های واقع در شهرک نیکروز و نوکاریز به نام بوستان لاله (نوکاریز) (منطقه4)
    2-نامگذاری فاز 2 بوستان‌های واقع در شهرک نیکروز و نوکاریز به بوستان نرگس (نیکروز) (منطقه4)
    3- نامگذاری بلوار تازه تاسیس واقع در خیابان بهار، بین بهار 48 و 50 به نام شهیدان عامل (منطقه 8)
    4- نامگذاری خیابان شهید صارمی 22  واقع در بلوار شهید صارمی با حفظ شماره به نام استاد محمد جعفر یاحقی (منطقه9)
     
     
     
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد