•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • بازنگری در نحوه محاسبه حقوقات کاربری‌های بهداشتی درمانی

    بازنگری در نحوه محاسبه حقوقات کاربری‌های بهداشتی درمانی

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۷/۰۳/۰۸
    شماره صدور :5/97/3701/ش
    سال تصویب :۱۳۹۷/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده واحده: شهرداری مشهد مقدس مکلف است، حقوقات خود را در کاربری‌های واقع در حوزه‌های 3، 4 و 5 درآمدی که برای ساخت بیمارستان و یا مراکز جامع سلامت (دولتی خصوصی) مجاز می‌باشد، با پیشنهاد شهرداری و تأیید کمیسیون‌ مشترک عمران و شهرسازی، برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی و حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر، از حد تراکم مندرج در طرح‌های مصوب توسعه شهری و مصوبات کمیسیون ماده پنج، با ابلاغ اجرای قبل از مورخ 22/08/1385، تا تراکم مجاز و ملاک عمل (طبق طرح‌های توسعه شهری و مصوبات کمیسیون ماده پنج، که ابلاغ اجرای آن‌ها از تاریخ 22/08/1385 به بعد بوده یا براساس طرح‌های مصوب موضوعی، قوانین موضوعه، مجوز‌های موردی مندرج در طرح‌های توسعه شهری و نیز طرح‌های توسعه شهری در دست تهیه توسط مشاور ذیصلاح) تا انتهای سال 1397، وفق ردیف 4 جدول بند 2 مصوبه شماره 20816/95/4/ش مورخ 20/11/1395 دریافت نماید.
    تبصره- شهرداری مشهد مقدس مکلف است به‌ منظور تحقق پراکنش متوازن و توزیع عادلانه کاربری‌های بهداشتی و درمانی در تمامی سطوح شهری، نسبت به ارسال لایحه بازنگری نحوه محاسبه حقوقات مرتبط با تراکم مجاز و ملاک عمل کاربری‌های بهداشتی درمانی در حوزه‌های 3، 4 و 5 درآمدی، حداکثر تا پایان سال 1397 اقدام نماید.
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد