•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • ارایه خدمات ایاب و ذهاب به دانش آموزان استثنایی و با نیازهای ویژه

    ارایه خدمات ایاب و ذهاب به دانش آموزان استثنایی و با نیازهای ویژه

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۷/۰۲/۲۵
    شماره صدور :5/96/2772/ش
    سال تصویب :۱۳۹۷/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده واحده: شهرداری مشهد مقدس موظف است، به منظور تسهیل در فرآیند تعلیم و تربیت کودکان استثنایی، نسبت به ارایه خدمات ایاب و ذهاب به دانش آموزان استثنایی و با نیازهای ویژه با نظارت سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی، تا سقف مبلغ 10.000.000.000 (ده میلیارد) ریال از محل اعتبارات کمک به اقشار آسیب پذیر بودجه سال 1397 (تبصره 8) اقدام نماید.
     
     
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد