•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • پیمان سه ساله واگذاری امور خدمات شهری منطقه 3 شهرداری (تنظیف شهری و رفع سد معبر)

    پیمان سه ساله واگذاری امور خدمات شهری منطقه 3 شهرداری (تنظیف شهری و رفع سد معبر)

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۶/۱۱/۰۱
    شماره صدور :5/96/18422/ش
    سال تصویب :۱۳۹۶/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم

    پیمان سه ساله واگذاری امور خدمات شهری منطقه 3 شهرداری (تنظیف شهری و رفع سد معبر)

     

    برای مشاهده متن مصوبه، لطفا فایل پیوست را ملاحضه بفرمایید

کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد