•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • پاداش ویژه درآمدی

    پاداش ویژه درآمدی

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۶/۱۱/۱۷
    شماره صدور :5/96/19646/ش
    سال تصویب :۱۳۹۶/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به‌منظور ایجاد انگیزه در آن دسته از کارکنانی که در تحقق بهینه درآمدهای عمومی پیش‌بینی شده در اصلاح بودجه سال جاری شهرداری و همچنین مدیریت هزینه‌های ریالی، موثر بوده‌اند، پاداش ویژه‌ای معادل یک درصد از کل درآمدهای مذکور را در سه‌ ماهه پایانی سال 1396 (به استثنای کمک‌های دولت و سازمان‌های دولتی) به کارکنان مزبور با رعایت تبصره‌های زیر اختصاص داده و پرداخت نماید.
    تبصره1- 30 درصد از مبلغ کل پاداش ویژه، به ‌منظور تسهیم در بین افرادی که نقش ویژه در فعالیت‌های خاص افزایش درآمد، اجرای پروژه و حل مشکلات شهرداری داشته‌اند، در اختیار شهردار مشهد مقدس می‌باشد.
    تبصره2- 70 درصد باقیمانده براساس شاخص‌های وزنی درصد تحقق بودجه، نرخ رشد درآمد و سهم هر حوزه از کل درآمد وصولی در دو ماهه پایانی سال 1396 محاسبه و با نظر مدیر مربوطه در بین همکاران زیر مجموعه، توزیع و پرداخت خواهد شد.
    تبصره3- این پاداش به‌منظور تشویق واحدهای مرتبط با کسب درآمد بوده و علاوه بر سقف مبلغ ریالی مصوب شورای اسلامی شهر در اصلاح بودجه سال 1396 می‌باشد.
    تبصره4- معادل ارقام مزبور در این مصوبه، به سرجمع ردیف مندرج در آلبوم اصلاح بودجه سال 1396 اضافه خواهد شد.
     
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد