•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • اصلاح مصوبات شماره 4/96/4688/ش مورخ 29/03/1396، 4/96/3342/ش مورخ03/03/1396،

    اصلاح مصوبات شماره 4/96/4688/ش مورخ 29/03/1396، 4/96/3342/ش مورخ03/03/1396،

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۶/۰۵/۳۱
    شماره صدور :4/96/8994/ش
    سال تصویب :۱۳۹۶/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره چهارم

    اصلاح مصوبات شماره 4/96/4688/ش مورخ 29/03/1396، 4/96/3342/ش مورخ03/03/1396، 4/96/2731/ش مورخ23/02/1396، 4/96/3343/ش مورخ03/03/1396، 4/95/20819/ش مورخ 20/11/1395،

     


    لطفا فایل پیوست را ملاحضه بفرمایید

کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد