•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • الحاق یک تبصره به مصوبه شماره 13406/93/4/ش مورخ 21/11/1393 (اجرایی شدن تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری)

    الحاق یک تبصره به مصوبه شماره 13406/93/4/ش مورخ 21/11/1393 (اجرایی شدن تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری)

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۷/۰۲/۰۴
    شماره صدور :5/97/1404/ش
    سال تصویب :۱۳۹۷/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده واحده: یک تبصره به مصوبه شماره 13406/93/4/ش مورخ 21/11/1393 به شرح زیر الحاق شد:
    تبصره چهارده الحاقی:فضاهای سبز شهرداری مشهد مقدس، از شمول مفاد این مصوبه مستثنی می‌باشند.
     
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد