•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • آیین‌نامه ساماندهی بهره‌برداری اصناف از پیاده‌روها و فضاهای شهری

    آیین‌نامه ساماندهی بهره‌برداری اصناف از پیاده‌روها و فضاهای شهری

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۷/۰۱/۲۸
    شماره صدور :5/97/939/ش
    سال تصویب :۱۳۹۷/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده واحده: به منظور ایجاد محیط‌های شهری پویا، سرزنده، فرح بخش و دستیابی به استراتژی "مشهد شهر امید و زندگی"، آیین‌نامه ساماندهی بهره‌برداری اصناف از پیاده‌روها و فضاهای شهری، به شرح پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تصویب شد.
     
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد