•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • لحاظ نمودن هزینه‌های انجام شده توسط شرکت عمران و مسکن سازان ثامن در قطاع 2 در حساب فی مابین

    لحاظ نمودن هزینه‌های انجام شده توسط شرکت عمران و مسکن سازان ثامن در قطاع 2 در حساب فی مابین

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۷/۰۱/۲۸
    شماره صدور :5/97/943/ش
    سال تصویب :۱۳۹۷/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده واحده: با عنایت به مفاد قراردادهای شماره 2998 مورخ 23/04/1392 و 249 مورخ 30/01/1394 و نظر به اینکه احداث بلوار شارستان رضوی و خیابان شعاعی قطاع 2 منطقه ثامن در تعهد شهرداری مشهد مقدس بوده و شرکت عمران و مسکن‌سازان ثامن به عنوان کارگزار شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری، اجرای پروژه مذکور را در قالب قرارداد با شرکت ساختمانی و راهسازی طوس عامر متقبل گردیده است، به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود هزینه‌های انجام شده توسط شرکت عمران و مسکن سازان ثامن در قطاع 2 را در حساب فی‌مابین شهرداری و حساب طرح لحاظ نماید.
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد