•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • مخالفت با لایحه نامگذاری و تغییر نام

    مخالفت با لایحه نامگذاری و تغییر نام

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۷/۰۱/۲۱
    شماره صدور :5/97/648/ش
    سال تصویب :۱۳۹۷/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    جناب آقای مهندس تقی زاده خامسی
    شهردار محترم مشهد مقدس
    موضوع: مخالفت با لایحه نامگذاری و تغییر نام
    سلام علیکم                                                                              
         با احترام،‌ لایحه شماره 236961/21مورخ 14/12/1396 با موضوع نامگذاری و تغییر نام ، در جلسه علنی مورخ 20/01/97 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح و با آن مخالفت شد.

     

    محمد رضا حیدری
    رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد