•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • اصلاح بودجه سال 1396 سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی

    اصلاح بودجه سال 1396 سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۶/۱۱/۱۷
    شماره صدور :5/96/19641/ش
    سال تصویب :۱۳۹۶/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده واحده: اصلاح بودجه سال 1396 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی که از حیث منابع به مبلغ 1.199.219.697.000 ریال و از حیث مصارف به مبلغ 1.199.219.697.000 ریال (که منابع و مصارف نسبت به بودجه مصوب 23 درصد کاهش داشته است) می‌باشد، به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر مشهد مقدس تصویب شد.
     
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد