•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • منطقه‌بندی شهرداری مشهد مقدس

    منطقه‌بندی شهرداری مشهد مقدس

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۶/۱۱/۱۹
    شماره صدور :5/96/19663/ش
    سال تصویب :۱۳۹۶/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده واحده: با استناد به ماده 54 قانون شهرداری و در اجرای دستورالعمل شماره 156942 مورخ 23/11/95 وزارت کشور درخصوص محله‌بندی و منطقه‌بندی شهری، نقشه جدید منطقه‌بندی شهر مشهد مقدس (مهرشده توسط شورای اسلامی شهر) با توجه به ضوابط و شرایط کمی، راهبردهای تعیین محدوده محله و مناطق و همچنین با تأکید بر ظرفیت‌های توسعه‌ای و جمعیت‌ افق طرح‌های توسعه شهری، به تعداد 17 منطقه شهری مورد تأیید قرار گرفت.
    تبصره 1:‌ در راستای تحقق مدیریت یکپارچه شهری، اسناد مصوب طرح‌های توسعه شهری، سیاست‌های مدنظر در خصوص شهر هوشمند و شهروند محور و دستیابی به اهداف ماده 28 برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، شهرداری مشهد مقدس نسبت به پیگیری موضوع ارایه خدمات به صورت یکپارچه اقدام و گزارش اجرای این تبصره را در فواصل زمانی 6 ماهه به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.
    تبصره 2: شهرداری مشهد مقدس ضمن ارزیابی اثرات اجرای منطقه‌بندی ارایه‌شده از جنبه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و ...، نسبت به اجرایی‌کردن این تقسیم‌بندی به‌صورت گام به گام و متناسب با زیرساخت‌های موجود در مناطق، اعتبارات مصوب، هماهنگی‌های انجام‌شده با سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان و ... اقدام نماید.
    تبصره 3:‌ شهرداری مشهد مقدسبا عنایت به حذف عمده نواحی از تقسیمات مناطق شهری، سازوکار و فرآیندهای لازم جهت ایجاد ارتباط بین مناطق شهرداری، نواحی باقیمانده و محلات را مدنظر قرار داده و لایحه پیشنهادی خود را به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد