•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • نامگذاری و تغییر نام برخی اماکن و معابر شهری

    نامگذاری و تغییر نام برخی اماکن و معابر شهری

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۶/۱۱/۱۷
    شماره صدور :5/96/19621/ش
    سال تصویب :۱۳۹۶/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده واحده:به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، نسبت به تغییر نام و نام‌گذاری برخی اماکن و معابر شهری به شرح زیر اقدام نماید.
    1-    تغییر نام میدان وفا واقع در بلوار هاشمیه به نام پهلوان احمد وفادار(منطقه 9).
    2-    تغییر نام بلوار میامی واقع در امتداد بلوار شهید مفتح به نام شهید مفتح (شرقی) (منطقه 5).
    3-    نامگذاری بوستان واقع در اطراف کال چهل بازه به نام بوستان چهل بازه (منطقه 11).
    4-    نامگذاری خیابان ویلای 9 با حفظ شماره به نام استاد فرامرز شکرخواه (منطقه 9).
    5-    نامگذاری خیابان شاهد 83 با حفظ شماره به نام نهرگناباد (منطقه 10).
     
     
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد