•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • تأمین زمین به‌منظور راه‌اندازی و بهره‌برداری از مرکز رسیدگی به آسیب‌دیدگان اجتماعی

    تأمین زمین به‌منظور راه‌اندازی و بهره‌برداری از مرکز رسیدگی به آسیب‌دیدگان اجتماعی

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۷/۰۱/۲۱
    شماره صدور :5/97/609/ش
    سال تصویب :۱۳۹۷/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده‌ می‌شود، مستند به بند 5 ماده 55 قانون شهرداری و مصوبه شماره 70/603 مورخ 25/03/1378 شورای عالی اداری کشور در خصوص طرح شناسایی افراد متکدی و‌ به‌منظور راه‌اندازی و بهره‌برداری از مرکز توانمندسازی آسیب‌دیدگان اجتماعی توسط تشکل مردم نهاد سنا (سرای نجات‌یافتگان امام علی (ع) با شماره مجوز 5701 مورد تأیید اداره کل اجتماعی استانداری خراسان رضوی)، نسبت به انعقاد تفاهم‌نامه‌ای برای تأمین محل تشکل مزبور، واقع در آزادی 135، با کد نوسازی 3-7-4-5 به مدت 3 سال با حفظ مالکیت شهرداری و با رعایت تبصره‌های زیر اقدام نماید:
    تبصره1- تفاهم‌نامه مذکور می‌بایست به تأیید کمیسیون مشترک حقوقی و فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه شورای اسلامی شهر رسیده و ممهور به مهر شورای اسلامی شهر گردد.
    تبصره2- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، اثرات بودجه‌ای این مصوبه‌ را، از تاریخ اجرای تفاهم‌نامه مزبور، در بودجه‌های سنواتی خود منعکس نماید.
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد