•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • ساماندهی مدیریت طرح‌ها

    ساماندهی مدیریت طرح‌ها

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۷/۰۱/۲۱
    شماره صدور :5/97/600/ش
    سال تصویب :۱۳۹۷/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود در راستای اجرای بند 6 مصوبه شماره 7783/96/4/ش مورخ 12/5/1396 با موضوع تفریغ بودجه سال 1395، مصوبه شماره 14236/96/5/ش مورخ 23/8/1396 در خصوص ساماندهی مدیریت طرح‌ها و مستند به ساختار شهرداری مشهد مقدس مصوب وزارت کشور به شماره 44000 مورخ 09/10/1396 و با توجه به نوع وظایف و خدمات، گستره فعالیت و سایر شاخص‌های تاثیرگذار، نسبت به ساماندهی مدیریت طرح‌ها با رعایت تبصره و بندهای زیر اقدام نماید.
    تبصره- سایر خدماتی که در محدوده پروژه‌های مذکور انجام می‌شود، از جمله شهرسازی (صدور پروانه، پایان کار، نظارت بر ساخت و سازها و ...) و خدمات شهری (تنظیف، فضای سبز و ...) با توجه به محدوده جغرافیایی، از طریق مناطق مرتبط انجام می‌شود.
    1- با توجه به ماهیت نوسازی و بهسازی مدیریت طرح‌های میدان شهدا، نوسازی بافت فرسوده آبکوه و خیابان عامل، هر کدام به عنوان "پروژه" در سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری تجمیع شوند.
    2- مدیریت طرح ارتفاعات جنوب، مدیریت طرح انتقال پادگان‌ها و مدیریت طرح آزادی به عنوان "پروژه" در پروژه‌های معاونت شهرسازی و معماری فعالیت نمایند.
    3- با توجه به اینکه ساخت و ساز مساجد در قالب یک پروژه در نظر گرفته شده است، نیازمند ساختار مجزا نمی‌باشد.
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد