•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • پوشش مناسب پروژه‌های ساختمانی مرتفع در حال ساخت و حفاری‌ها

    پوشش مناسب پروژه‌های ساختمانی مرتفع در حال ساخت و حفاری‌ها

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۷/۰۱/۲۱
    شماره صدور :5/97/598/ش
    سال تصویب :۱۳۹۷/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، مستند به بند 27 ماده 55 و ماده 110 قانون شهرداری، مالکان یا سازندگان ساختمان‌های در حال ساخت گروه "ج" و "د" واقع در معابر 20 متر و بالاتر و همچنین متقاضیان حفاری‌های معابر شهری را، با رعایت بندهای زیر، ملزم به پوشش مناسب و ایمن پروژه‌های خود نماید.
    1- در فرآیند پوشش مناسب و ایمن ساختمان‌ها و حفاری‌های سطح شهر باید مفاد "مصوبه 6387/94/4/ش مورخ 14/05/1394 ضوابط و مقررات تبلیغات شهری"، "دستورالعمل رعایت اصول ایمنی در حفاری‌های شهری" و "دستورالعمل مدیریت و ساماندهی اثرات زیست‌محیطی پروژه‌های عمرانی"و اخذ تائیدیه از مهندسین ناظر پروژه مدنظر قرار گرفته و رعایت شود.
    2- شهرداری مشهد مقدس می‌بایست، در زمان صدور پروانه ساختمانی یا مجوز حفاری، نسبت به اطلاع‌رسانی مناسب درخصوص این مصوبه به مالکان یا سازندگان یا مجریان پروژه‌های مشمول، اقدام و تعهدات قانونی و رسمی لازم را از آنان دریافت نماید.
    3- در صورت مشاهده هر گونه تخلف در پوشش ایمن و مناسب ساختمان در حال احداث، شهرداری می‌تواند پس از 2 نوبت ابلاغ اخطار قانونی، در صورت عدم اقدام مناسب توسط مالک یا سازنده بنا، بهای خدماتی معادل 10% بهای خدمات اشغال معبر را برابر مفاد مصوبه شماره 5446/2/ش مورخ 13/2/1384 (موضوع بهای خدمات اشغال معابر از مالکان و سازندگان بنا) از تاریخ اولین ابلاغ اخطار، به ازای هر مترمربع نمای ساختمان در هر روز فعالیت پروژه، دریافت یا به حساب بدهی ساختمان لحاظ نماید.
     

    4- مالکان ساختمان‌های در حال احداث خارج از شمول این مصوبه، در صورت تمایل به پوشش ساختمان خود، می‎بایست نسبت به دریافت مجوز لازم از شهرداری اقدام نمایند. در ساختمان‌های مذکور، چنانچه بر روی سطح پوشش انجام شده، نمای نهایی ساختمان اکران شود و هیچ گونه تبلیغی اجرا نشود، مجوز لازم به صورت رایگان صادر خواهد پذیرفت.

    5- در صورتیکه متقاضی حفاری یا مالک یا سازنده ساختمان درحال احداث یا نماینده قانونی وی، قصد دارد از سطح پوشش ایجاد شده، برای انجام تبلیغات موقت استفاده نماید، موظف است درخواست خود را به سازمان میادین میوه و تره‌بار و ساماندهی مشاغل شهری ارائه نماید تا برابر ضوابط و مقررات موجود، نسبت به عقد قرارداد و صدور مجوز لازم اقدام شود.
    6- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، گزارش اقدامات انجام شده این مصوبه را به صورت 6 ماهه به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.
     
     

     

کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد