•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • تسهیلات به صنعت ساختمان برای خروج از رکود

    تسهیلات به صنعت ساختمان برای خروج از رکود

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۵/۰۳/۱۲
    شماره صدور :4/95/4462/ش
    سال تصویب :۱۳۹۵/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره چهارم
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد