•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • اصلاح مصوبه شماره 8491/94/4/ش مورخ 25/06/94 و الحاق یک تبصره به آن

    اصلاح مصوبه شماره 8491/94/4/ش مورخ 25/06/94 و الحاق یک تبصره به آن

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۶/۱۲/۲۲
    شماره صدور :5/96/22282/ش
    سال تصویب :۱۳۹۶/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های ارایه خدمات پسماند به شهروندان، نسبت به اعمال مصوبه شماره 9732/93/4/ش مورخ 27/08/93 تا زمان تصویب لایحه جامع دریافت بهای خدمات پسماند اقدام و بهای این خدمات را وفق مصوبه مزبور دریافت نماید.
    تبصره الحاقی- در صورتی که کلیه صنوف به ویژه واحدهای اقامتی و اصناف پر زباله، اقدام به عقد قرارداد جمع‌آوری و حمل زباله های عادی با شهرداری نمایند، مشمول حداکثر 30% تخفیف در بهای خدمات پسماند می‌شوند، در این صورت مبلغ بهای خدمات یاد شده برای آن سال (سال قرارداد)، در قبض عوارض نوسازی واحدها و صنوف مزبور منظور نخواهد شد.
     
     
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد