•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • بودجه سال 1397 شرکت نمایشگاه بین المللی

    بودجه سال 1397 شرکت نمایشگاه بین المللی

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۶/۱۲/۲۲
    شماره صدور :5/96/22297/ش
    سال تصویب :۱۳۹۶/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
     
    ماده واحده: بودجه سال 1397 شرکت نمایشگاه بین المللی، که از حیث منابع به مبلغ ۲۲۰,۵۹۰,۰۰۰.000 ( دویست و بیست میلیارد و پانصد و نود میلیون)ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۲۲۰,۵۹۰,۰۰۰.000 ( دویست و بیست میلیارد و پانصد و نود میلیون) ریال (که منابع و مصارف نسبت به بودجه سال گذشته، 19 درصد افزایش داشته است) می‌باشد، با رعایت تبصره های زیر و به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر مشهد مقدس تصویب شد.
     
    الف) تبصره‌های عمومی:
    تبصره1-شهرداری مشهد مقدس (سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته) موظف است، تکالیف و ضوابط بخشنامه بودجه سال 1397 شهرداری‌های کشور را رعایت نماید.
    تبصره2-وجود اعتبار به خودی خود ایجاد حق نمی‌نماید، بنابراین پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شهرداری مشهد مقدس (سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته) بیش از سقف مصوبات شورای حقوق و دستمزد و همچنین پرداخت وام به کارکنان، تعاونی‌های مسکن و صندوق‌های قرض‌الحسنه کارکنان از محل بودجه ممنوع است.
    تبصره3- شهرداری مشهد مقدس موظف است، نسبت به وصول مطالبات سازمان‌ها، شرکتها و مؤسسات وابسته به خود از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام و در صورت عدم امکان وصول، موضوع را تعیین تکلیف و گزارش اقدامات انجام شده را هر شش ماه به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.
    تبصره4- شهرداری مشهد مقدس (سازمان ها، شرکت ها و موسسات وابسته) موظف است، آیین نامه معاملات شهرداری تهران تسری یافته به سایر کلان شهرها را در کلیه معاملات خود (مناقصه، مزایده، حراج و ترک تشریفات) رعایت نماید.
    تبصره5-شهرداری مشهد مقدس موظف است، تمهیدات لازم برای عدم افزایش زیان سنواتی و افزایش سرمایه‌ سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به خود را به گونه ای فراهم نماید، که مشمول ماده 141 اصلاحی قانون تجارت نشوند.
    تبصره6-شهرداری مشهد مقدس مکلف است، بهای تمام‌شده کالا و خدمات مربوطه در سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته را براساس تغییر الگو، اصلاح فرآیندها و مدل‌های نوین بهایابی کالا و خدمات محاسبه و در اصلاح بودجه سال 1397 خود منعکس نماید.
    تبصره7-ثبت هزینه‌ها در ردیف‌های اعتباری غیر مرتبط (ثبت هزینه‌های مصرفی به عنوان دارایی) ممنوع است و شهرداری مشهد مقدس موظف است، نسبت به رعایت دستورالعمل‌ها و استانداردهای مربوط اقدام نماید.
     

    تبصره8-شهرداری مشهد مقدس مکلف است، میزان استفاده از موجودی انبار در هر سال را، به عنوان هزینه مرتبط در بخش مصارف و مازاد درآمد بر هزینه در بخش منابع، در بودجه سالانه یا اصلاح بودجه خود پیش‌بینی نماید.

    تبصره9-شهرداری مشهد مقدس (سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته) مکلف است، برنامه، تقویم آموزشی و عناوین طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی خود را، حداکثر تا پایان فروردین ماه 1397، برای اخذ تاییدیه لازم از کمیسیون تخصصی مرتبط، به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.
    تبصره10-با عنایت به اینکه بودجه پیشنهادی سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته شهرداری قبل از تصویب بودجه شهرداری تنظیم گردیده است، لذا در صورت مغایرت بین آلبوم پیشنهادی سازمان‌ها، شرکت ها و موسسات وابسته با بودجه تملک دارایی های سرمایه ای شهرداری، ملاک عمل، بودجه مصوب سال 1397 شهرداری مشهد می‌باشد.
    ب) تبصره‌ اختصاصی:
    تبصره- شرکت نمایشگاه بین‌المللی مشهد مقدس مکلف است، درصورت درخواست برگزاری نمایشگاه از طرف شهرداری مشهد، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته، هزینه آن را با اعمال 50 درصد تخفیف در حساب‌های فی مابین منظور و به صورت خرید خدمت، در مقابل خدمات مزبور تصفیه نماید.
     
     
     
     

     

کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد