•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • بودجه سال 1397 شهرداری مشهد مقدس

    بودجه سال 1397 شهرداری مشهد مقدس

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۶/۱۲/۱۵
    شماره صدور :5/96/21756/ش
    سال تصویب :۱۳۹۶/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم

    برای مشاهده متن کامل مصوبه لطفا فایل پیوست را ملاحضه بفرمایید

     

    ماده واحده: بودجه سال 1397 شهرداری مشهد مقدس (به شرح آلبوم پیوست اول) که از حیث درآمدها به مبلغ 29.900.000.000.000 (بیست و نه هزار و نهصد میلیارد) ریال و از حیث مصارف و سایر هزینه ها به مبلغ 29.900.000.000.000 (بیست و نه هزار و نهصد میلیارد) ریال می باشد به شرح آلبوم پیوست با رعایت شرایط و تبصره های زیر تصویب شد.
     
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد