•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • حمایت از مجموعه‌داران و موزه‌داران بخش خصوصی

    حمایت از مجموعه‌داران و موزه‌داران بخش خصوصی

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۶/۱۱/۲۴
    شماره صدور :5/96/20107/ش
    سال تصویب :۱۳۹۶/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده واحده: شهرداری مشهد مقدس مکلف است با عنایت به پتانسیل بسیار مناسب آثار ارزشمند هنری و میراثی متعلق به هنرمندان و مجموعه‌داران بخش خصوصی مجاز و ضرورت ساماندهی این آثار ارزشمند و استفاده از این فرصت در راستای تحقق اهداف فرهنگی، اجتماعی، گذران اوقات فراغت شهروندان و زائرین و ایجاد اشتغال و درآمد، حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به اجرای بندهای زیر اقدام و گزارش آن را در مهلت مقرر به شورای اسلامی شهر ارایه نماید:
    1- انعقاد تفاهم‌نامه همکاری دو‌جانبه فی‌مابین شهرداری مشهد مقدس و تشکل مجموعه‌داران مجاز بخش خصوصی وفق مفاد بند 6 ماده 55 قانون شهرداری‌ها و ارایه دستورالعمل مربوطه جهت تصویب به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس.
    2- دراختیار قراردادن قطعه زمین به‌منظور احداث مجتمع بزرگ گردشگری ویژه موزه‌داران و صاحبان آثار هنری خصوصی با مشارکت مجموعه‌داران مجاز، بخش خصوصی و با رعایت مفاد بند 6 ماده 55 قانون شهرداری‌ها.
    تبصره 1: حداکثر مدت زمان ساخت و بهره‌برداری از مجتمع مذکور 3 سال بوده و درصورت عدم بهره‌برداری در مهلت مقرر، زمین موضوع این بند به شهرداری مشهد مقدس عودت خواهد شد.
    تبصره 2: زمین مورد نظر می‌بایست به تأیید کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه شورای اسلامی شهر برسد.
    3- شناسایی فضاهای مناسب و دارای قابلیت بهره‌برداری و نمایش آثار هنری و موزه از میان فضاهای موجود (اعم از اراضی پارک ها، فرهنگ سراها، اماکن گردشگری و...) و در اختیار قراردادن آن به مجموعه‌داران و هنرمندان بخش خصوصی مجاز تا زمان بهره‌برداری مجتمع گردشگری مدنظر در بند 2 این مصوبه، با تسهیلات لازمه و با رعایت مفاد بند 6 ماده 55 قانون شهرداری‌ها.
    تبصره: محل مناسبی به منظور تعامل با تشکل مجموعه‌داران مجاز و تسهیل در ساماندهی و حمایت از آنان با رعایت مفاد بند فوق‌الذکر، در اختیار این تشکل قرار گیرد.
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد