•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • اصلاح بودجه سال 1396 سازمان اجتماعی و فرهنگی

    اصلاح بودجه سال 1396 سازمان اجتماعی و فرهنگی

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۶/۱۱/۲۴
    شماره صدور :5/96/20105/ش
    سال تصویب :۱۳۹۶/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده واحده: اصلاح بودجه سال 1396 سازمان اجتماعی و فرهنگی که از حیث منابع به مبلغ 387.229.419.000 ریال و از حیث مصارف به مبلغ 387.229.419.000 ریال (که منابع و مصارف نسبت به بودجه مصوب، 3 درصد کاهش داشته است) به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر و با رعایت تبصره زیر تصویب شد:
    تبصره- شهرداری مشهد مقدس مکلف است با توجه به اهمیت جذب سرمایه در توسعه و عمران و تکریم سرمایه‌گذاران شهر و ایجاد اشتغال پایدار و کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی و ارتقای امنیت شهر، پیشنهادهای لازم را در سر فصل آموزش و بسترسازی فرهنگی بودجه سال 1397 سازمان فرهنگی و اجتماعی، به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد