•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • اصلاح مصوبه شماره 8780/96/4/ش مورخ 29/05/96 (تخصیص اعتبار برای ستاد اربعین شهرداری مشهد مقدس و اعزام نیروی انسانی و 200 دستگاه اتوبوس)

    اصلاح مصوبه شماره 8780/96/4/ش مورخ 29/05/96 (تخصیص اعتبار برای ستاد اربعین شهرداری مشهد مقدس و اعزام نیروی انسانی و 200 دستگاه اتوبوس)

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۶/۰۶/۲۱
    شماره صدور :5/96/10129/ش
    سال تصویب :۱۳۹۶/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
     اصلاح مصوبه شماره 8780/96/4/ش مورخ 29/05/96 (تخصیص اعتبار برای ستاد اربعین شهرداری مشهد مقدس و اعزام نیروی انسانی و 200 دستگاه اتوبوس)
     
     
    ماده واحده:شهرداری مشهد مقدس مکلف است در راستای وظایف محوله‌ی دستورالعمل وزارت کشور در خصوص مراسم اربعین حسینی (ع)، با رعایت و انجام بندهای زیر اقدام نماید:
    1-     وفق بند (الف) ماده 97 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دریافت اعتبارات لازم از دولت و هزینه‌کرد آن در مراسم پیاده‌روی اربعین.
    2-     تهیه برنامه اجرایی مراسم پیاده‌روی اربعین در کشور عراق و خدمات به زائرین امام رضا (ع) در آخر صفر در مشهد مقدس، حداکثر ظرف مدت 15 روز و ارایه این برنامه جهت تصویب در کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه با حق حضور و رأی اعضای شورای اسلامی شهر.
    3-     افتتاح حساب به منظور جمع‌آوری کمک‌های مردمی و تشویق و ترغیب مردم مشهد مقدس برای مشارکت در برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم پیاده‌روی اربعین.
    4-     ارایه گزارش مالی و عملکرد ستاد اربعین شهرداری مشهد مقدس حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از پایان مأموریت یاد شده در مراسم اربعین حسینی (ع).
     
     
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد