•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • تدقیق حقوق شهرداری در سند تراز مالی - فیزیکی طرح‌های تفصیلی

    تدقیق حقوق شهرداری در سند تراز مالی - فیزیکی طرح‌های تفصیلی

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۶/۱۱/۰۳
    شماره صدور :5/96/18667/ش
    سال تصویب :۱۳۹۶/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود مستند به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و مستند به بندهای 16 و 34 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، در راستای تحقق‌پذیری طرح‌های تفصیلی حوزه‌های هفت‌گانه شهر و دریافت کلیه عوارض و بهای خدمات در سال 97 مبتنی بر توسعه کالبدی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، با رعایت بندهای زیر اقدام نماید:
    1- شهرداری مشهد مقدس (نهاد مطالعات توسعه و عمران شهر) می‌بایست سند تراز مالی- فیزیکی طرح‌های تفصیلی را همزمان با ابلاغ سند طرح تفصیلی، تهیه، تدوین و برای تصویب به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.
    2- نحوه محاسبه کلیه عوارض و بهای خدمات می‌بایست متناسب با شرایط اجتماعی و اقتصادی شهروندان در هر حوزه برنامه‌ریزی، تعیین شده و به تصویب شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برسد.
    3-در محاسبه قیمت منطقه‌ای، می‌بایست آخرین ابلاغیه‌های قانونی در خصوص ارزش معاملاتی روز املاک (موضوع مصوبه کمیسیون ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم) ملاک عمل قرار گیرد.
    4- ساختار مصوبات جاری شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در خصوص نحوه تعیین عوارض و بهای خدمات در تدوین سند ترازمالی - فیزیکی مد نظر قرار گیرد.
    5- به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود به منظور متناسب‌سازی عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری به شهروندان ضرایب قیمت منطقه‌ای املاک (p) را در رابطه‌ها و جداول موضوع مصوبات شماره 20380/95/4/ش مورخ 14/11/95، 20382/95/4/ش مورخ 14/11/95، 20816/95/4/ش مورخ 20/11/95، 20819/95/4/ش مورخ 20/11/95، 22538/95/4/ش مورخ 11/12/95 و 2731/96/4/ش مورخ 23/02/96 کاهش، تعدیل و اعمال نماید.
     

    6- شهرداری مشهد مقدس می‌بایست حقوق مکتسبه شهروندان را وفق مفاد تبصره‌های 1 و 2 مصوبه شماره 20382/95/4/ش مورخ 14/11/95 شورای اسلامی شهر مد نظر قرار دهد.

    7- تا زمان ابلاغ اجرای سند تراز مالی - فیزیکی طرح‌های تفصیلی حوزه‌های هفت‌گانه برنامه‌ریزی به شهرداری، مفاد مصوبات شورای اسلامی شهر ملاک عمل خواهد بود.
     
     
     

     

کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد