•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • مدیریت و راهبری بهینه ترافیک در معابر سطح شهر

    مدیریت و راهبری بهینه ترافیک در معابر سطح شهر

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۶/۱۰/۱۹
    شماره صدور :5/96/17768/ش
    سال تصویب :۱۳۹۶/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، مستفاد از تعهدات توافق‌شده در تفاهم‌نامه پیوست و در راستای تحقق نظم و انضباط ترافیکی، مدیریت و راهبری بهینه ترافیک در معابر سطح شهر، کاهش حجم و شدت ترافیک و حضور به موقع پلیس راهنمایی و رانندگی در سوانح و حوادث رانندگی و رسیدگی به آن‌ها، نسبت به کمک به نیروی انتظامی استان خراسان رضوی با رعایت بندهای زیر اقدام نماید:
    1- مساعدت و پرداخت مبلغ مندرج در بند (الف) تفاهم‌نامه می‌بایست از طریق حساب‌های فی‌مابین شهرداری مشهد مقدس و نیروی انتظامی استان خراسان رضوی صورت پذیرد.
    2- مساعدت مندرج در بند (ج) تفاهم‌نامه، به تناسب میزان تخصیص اعتبارات مزبور از سوی استانداری خراسان رضوی، قابل پرداخت می‌باشد.
    3- تجهیزات مورد نظر در لایحه شهرداری، می‌بایست صرفاً در اختیار و بهره برداری پلیس راهنمایی و رانندگی شهر مشهد مقدس قرار گیرد.
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد