•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • نحوه واگذاری پروژه‌های پارکینگ عمومی وحدت، پارکینگ عمومی زیر سطحی همت، پارکینگ عمومی ضلع جنوبی پارک ملت و تکمیل، تجهیز و راه اندازی پارکینگ عمومی مجد

    نحوه واگذاری پروژه‌های پارکینگ عمومی وحدت، پارکینگ عمومی زیر سطحی همت، پارکینگ عمومی ضلع جنوبی پارک ملت و تکمیل، تجهیز و راه اندازی پارکینگ عمومی مجد

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۶/۱۰/۱۹
    شماره صدور :5/96/17766/ش
    سال تصویب :۱۳۹۶/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده واحده:به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود با توجه به اهمیت پارکینگ‌های پارک ملت و مجد در ارتباط با خطوط BRT و قطار شهری و ضرورت احداث پارکینگ در مسیر، نسبت به واگذاری پروژه‌های ساخت و اجرای پارکینگ عمومی و فضای شهری ضلع جنوبی پارک ملت و نیز تکمیل، تجهیز و راه‌اندازی پارکینگ عمومی مجد، به صورت ترک تشریفات و در قالب انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری و پیمانکاری با سازمان همیاری شهرداری‌های استان خراسان رضوی یا شرکت‌های اقماری وابسته به آن سازمان، با دو رویکرد اعطای امتیاز پروانه ساختمانی به املاک متعلق به سازمان یاد شده یا تأمین‌کنندگان مصالح یا عوامل اجرایی یا پیمانکاران پروژه‌های مذکور و یا واگذاری ملک، با رعایت بندهای زیر اقدام نماید.
    تبصره 1: در صورت طرح پیشنهاد انعقاد قرارداد از سوی شرکت‌های اقماری وابسته به سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان رضوی، صلاحیت این شرکت‌ها پیش از انعقاد قرارداد می‌بایست از سوی سازمان مزبور تأیید شود.
    تبصره 2: متن کامل قراردادهای موضوع این مصوبه و شرایط آن، می‌بایست به تأیید کمیسیون‌ حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برسد. 
    تبصره 3: شهرداری مشهد مقدس مجاز است با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و به منظور تشویق سرمایه‌گذاران به حضور و مشارکت در اجرای پروژه‌‌های شهری، نسبت به اعمال تخفیف در زمان صدور پروانه‌ ‌ساختمانی به میزان 22% و برای واگذاری املاک نیز پس از ارزیابی املاک شهرداری توسط کارشناسان رسمی به میزان 10% اقدام نماید. شرایط و نحوه اعطای این امتیازات در مفاد قرارداد‌های منعقد شده با سازمان مذکور (ذکر شده در تبصره 1 این مصوبه) تعیین و درج خواهد شد.
    تبصره 4: شهرداری مشهد مقدس موظف است، پروژه‌های ساخت و اجرای پارکینگ عمومی وحدت و پارکینگ عمومی زیر سطحی همت را از طریق فراخوان و برگزاری مناقصه بین متقاضیان، به سرمایه‌گذار یا سرمایه‌گذاران به صورت تهاتری واگذار نماید.
    تبصره 5: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود چنانچه پس از فراخوان، متقاضی برای سرمایه‌گذاری در پارکینگ‌های وحدت و همت با شرایط فوق‌الذکر وجود نداشت، نسبت به واگذاری پروژه‌های ساخت و اجرای پارکینگ عمومی وحدت و پارکینگ عمومی زیر سطحی همت با شرایط مندرج در تبصره 4 این مصوبه، به صورت ترک تشریفات و در قالب انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری و پیمانکاری با سازمان همیاری شهرداری‌های استان خراسان رضوی یا شرکت‌های اقماری وابسته به آن سازمان، اقدام نماید.
     تبصره 6: مجموع واگذاری‌های موضوع ماده واحده تا سقف مبلغ 1.000.000.000.000 (هزار میلیارد) ریال می‌باشد.
     
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد