•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • تعیین بهای نقدی خدمات اتوبوسرانی

    تعیین بهای نقدی خدمات اتوبوسرانی

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۶/۰۹/۱۴
    شماره صدور :5/96/15559/ش
    سال تصویب :۱۳۹۶/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود با ایجاد ساز و کار لازم و پس از اطلاع‌رسانی مناسب، بهای خدمات خطوط اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی را از مسافرانی که مشهدکارت نداشته یا مشهدکارت آنان اعتبار ریالی لازم را ندارد، تا سقف سه برابر بهای بلیت همان خط (بهای خدمات با مشهدکارت)، به صورت نقدی مطابق جدول پیوست دریافت نماید.
    تبصره 1- شهرداری مشهد مقدس موظف است پس از تصویب و ابلاغ بهای خدمات اتوبوس در هر سال، بهای نقدی خدمات هر خط را به نحوی که به سهولت برای مسافران قابل پرداخت باشد محاسبه و به نحو مؤثری به مسافران اطلاع‌رسانی نماید.
    تبصره 2- شهرداری مشهد مقدس موظف است مابه‌التفاوت وجوه نقدی دریافتی از مسافران و بهای تمام شده خدمات هر یک از خطوط بخش خصوصی را محاسبه و در حساب‌های فیمابین شرکت‌های خصوصی با سازمان اتوبوسرانی، لحاظ نماید. از این بابت هیچ‌گونه پرداخت اضافه‌ای به شرکت‌های بخش خصوصی صورت نمی‌گیرد.
    تبصره 3- شهرداری مشهد مقدس موظف است مابه‌التفاوت وجوه نقدی دریافتی و بهای تمام شده خدمات را صرفاً برای ایجاد و توسعه سیستم کارآمد نظارتی در شبکه اتوبوسرانی هزینه کرده و ظرف مدت دو سال امکان نظارت تصویری و کنترل برخط (آنلاین) ناوگان فعال در خطوط را فراهم نماید.
    تبصره4- شهرداری مشهد مقدس موظف است امکان دسترسی به روش‌های ساده شارژ مشهدکارت را برای تمامی شهروندان و زائرین فراهم آورد.
    تبصره 5- شهرداری (سازمان اتوبوسرانی، شرکت های بخش خصوصی) موظف است رسید معتبر دریافت بهای خدمات به صورت نقدی (ثبت شده در سامانه بلیت الکترونیکی)  به مسافران ارائه نماید.
    تبصره 6- از زمان ابلاغ اجرای این مصوبه، تمام مصوبات قبلی در این خصوص لغو می‌شوند.
     
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد