•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • الحاق یک بند و پنج تبصره به ماده 4 مصوبه آیین نامه اجرایی شورای راهبردی آموزش شهروندی (مصوبه شماره 2444/3/ش مورخ 26/05/1388)

    الحاق یک بند و پنج تبصره به ماده 4 مصوبه آیین نامه اجرایی شورای راهبردی آموزش شهروندی (مصوبه شماره 2444/3/ش مورخ 26/05/1388)

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۶/۱۰/۱۲
    شماره صدور :5/96/17320/ش
    سال تصویب :۱۳۹۶/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم

    ماده واحده: یک بند و پنج تبصره به ماده 4 مصوبه شماره 2444/3/ش مورخ 26/05/1388 با موضوع آیین‌نامه اجرایی شورای راهبردی آموزش شهروندی به شرح زیر الحاق شد:

    بند 12 الحاقی: شهرداری مشهد مقدس مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه با همکاری سازمان‌های مردم نهاد، استفاده از فن‌آوری‌های دیجیتال و باشگاه شهروندی، نسبت به ارائه برنامه عملیاتی آموزش فرهنگ شهروندی با رعایت تبصره‌های زیر به شورای اسلامی شهر اقدام نماید:
    تبصره1 - شناسایی و اطلاع‌رسانی موضوعات و مسائل کلیدی موثر در رفتار شهروندی در قالب بسته‌های آموزشی.
    تبصره2 - استفاده از توان و ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد، هنرمندان و شوراهای اجتماعی محلات برای اجرای دوره‌های آموزشی.
    تبصره3- ایجاد بسته‌های تشویقی نظیر بخشودگی و تخفیف عوارض، تخفیف استفاده از مراکز فرهنگی، ورزشی، آموزشی، هنری و غیره، برای شهروندان شرکت‌کننده در دوره‌های آموزشی فوق.
    تبصره4 - فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم برای صدور کارت شهروندی و شارژ نمودن آن به منظور اعمال مشوق‌های مزبور.
    تبصره5- معاونت‌های شهرداری مشهد مقدس تمامی موارد مربوط به حوزه مرتبط را احصاء و همراه با بسته ارائه خدمات ظرف مدت 45 روز به سازمان فاوا اعلام و این سازمان ظرف مدت باقیمانده، بسته مورد نظر را برای بارگذاری در باشگاه شهروندی آماده نماید.
     
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد