•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • قرارداد مشارکتی پروژه علویه

    قرارداد مشارکتی پروژه علویه

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۶/۱۰/۱۲
    شماره صدور :5/96/17317/ش
    سال تصویب :۱۳۹۶/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم

    ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود پس از اخذ موافقت مراجع ذیصلاح، پروژه مشارکتی علویه را با مشارکت و سرمایه‌گذاری موسسه خیریه مسکن‌سازان اهل بیت توس، در زمینی به مساحت تقریبی 16.314 متر مربع واقع در بلوار پنجتن، خیابان پنجتن 47، با مساحت کل زیربنای 20،847 متر مربع و مبلغ کل سرمایه‌گذاری معادل 331.047.000.000 ریال بر اساس قرارداد مشارکتی و جداول و مدارک پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر و با رعایت تبصره‌های زیر اجرا نماید.

    تبصره1- با عنایت به اینکه پروژه مذکور در منطقه کم برخوردار واقع و نرخ بازده داخلی پروژه نیز منفی می‌باشد، در راستای ترغیب و ایجاد مشوق سرمایه‌گذار جهت احداث بنا و ایجاد اشتغال در منطقه محروم و همچنین با توجه به اینکه واحدهای احداثی در این پروژه به اقشار کم درآمد (معلولین تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره)) با مساعدت خیرین واگذار خواهد شد، شهرداری مشهد نسبت به صدور پروانه به‌صورت رایگان اقدام نماید. سهم‌الشرکه نهایی شهرداری بابت ارزش زمین واگذاری، به 16 درصد و سهم‌الشرکه نهایی سرمایه‌گذار به 84 درصد تغییر یافته و تقسیم منافع (عرصه و اعیان پروژه یاد شده) نیز بر همین مبنا صورت پذیرد.
    تبصره2- شهرداری مشهد مقدس مکلف است مکانیزم نظارت بر واگذاری واحدهای احداثی به اقشار مذکور را در قرارداد لحاظ نماید.
    تبصره3- در صورت تمایل سرمایه‌گذار، به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می شود به نرخ کارشناسی مندرج در گزارش رسمی دادگستری به شماره 1441/ک به مبلغ 5،948،000،000 ریال ارزش ملک را به‌صورت اقساطی با نظر شهردار به سرمایه گذار واگذار نماید.
    تبصره4- درصورت عدم واگذاری واحدها به جامعه هدف فوق، شهرداری مکلف است تمام حق و حقوقات خود، بابت پروانه را به نرخ روز محاسبه و دریافت نماید.
    تبصره5- شهرداری مشهد مقدس موظف است گزارش واگذاری واحدهای احداثی به جامعه هدف را هر سه ماه یکبار به کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت،گردشگری و رسانه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارائه نماید.
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد