•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • تأکید بر مصوبه شماره 15561/96/5/ش مورخ 14/09/96 (عدم توقیف یا تعلیق اجرای پروژه‌های عمرانی در بخش‌های فاقد خلاف)

    تأکید بر مصوبه شماره 15561/96/5/ش مورخ 14/09/96 (عدم توقیف یا تعلیق اجرای پروژه‌های عمرانی در بخش‌های فاقد خلاف)

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۶/۱۰/۰۵
    شماره صدور :5/96/16861/ش
    سال تصویب :۱۳۹۶/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم

     

    جناب آقای نوروزیان
    معاون استاندار و فرماندار محترم شهرستان مشهد مقدس
     
    موضوع: تأکید بر مصوبه شماره 15561/96/5/ش مورخ 14/09/96 (عدم توقیف یا تعلیق اجرای پروژه‌های عمرانی در بخش‌های فاقد خلاف)
    سلام علیکم                                                                              
         با احترام،‌ نامه شماره 5422/1/3853 مورخ 23/09/1396 فرمانداری شهرستان مشهد مقدس در ارتباط با مصوبه شماره 15561/96/5/ش مورخ 14/09/96 (عدم توقیف یا تعلیق اجرای پروژه‌های عمرانی در بخش‌های فاقد خلاف) در جلسه علنی مورخ 04/10/1396 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و نظر به اینکه:
     
    وفق ماده 100 قانون شهرداری‌ " شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری کند". بر این اساس شهرداری مرجع تشخیص موضوع و ممانعت از ادامه کار در صورت ضرورت است و علی القاعده چگونگی توقیف عملیات اجرائی به تبعیت از اصل موضوع، در اختیار شهرداری می‌باشد. با این وصف مصوبه موضوع بحث، تدقیق و چگونگی عدم توقیف عملیات اجرایی در بخش مجاز ساختمان های بزرگ است و کاملاً در راستای اجرای ماده 100 قانون شهرداری و تباصر ذیل آن بوده و هیچگونه مغایرتی با آن ندارد.

    بر همین اساس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس بر مصوبه خود تأکید نمود.

    محمدرضا حیدری

    رییس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد