•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • عدم توقیف یا تعلیق اجرای پروژه‌های عمرانی در بخش‌های فاقد خلاف

    عدم توقیف یا تعلیق اجرای پروژه‌های عمرانی در بخش‌های فاقد خلاف

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۶/۰۹/۱۴
    شماره صدور :5/96/15561/ش
    سال تصویب :۱۳۹۶/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم

    ماده واحده: شهرداری مشهد مقدس مکلف است نظر به اهمیت تسریع، تسهیل و به حداقل رساندن موارد توقف و تأخیر در پروژه‌های مشارکتی شهرداری و همچنین پروژه‌های بزرگ مقیاس شهری (ساختمان‌های گروه د)، در موارد اعلان گزارش تخلف از ضوابط ساخت و ساز، در صورتی که پروژه، قابل تفکیک بوده و تخلف گزارش شده در یک یا چند بخش، انجام شده باشد؛ عملیات اجرایی پروژه را وفق قانون و تنها در همان بخش متوقف نماید و مانع ادامه اجرای سایر بخش‌های فاقد تخلف پروژه نشود.

کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد