•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • نامگذاری معابر فرعی به نام شهدای گرانقدر

    نامگذاری معابر فرعی به نام شهدای گرانقدر

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۶/۱۰/۱۳
    شماره صدور :5/96/17348/ش
    سال تصویب :۱۳۹۶/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم

    لطفا فایل پیوست را ملاحضه بفرمایید


کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد