•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • دریافت تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای اجرای خط 3 قطار شهری مشهد مقدس

    دریافت تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای اجرای خط 3 قطار شهری مشهد مقدس

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۶/۱۰/۰۵
    شماره صدور :5/96/16865/ش
    سال تصویب :۱۳۹۶/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود مستند به ماده 5 و 6 قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه و بند الف تبصره 3 ماده واحده قانون بودجه کل کشور و ماده 57 قانون برنامه ششم توسعه، نسبت به پیگیری و دریافت تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای تکمیل و راه‌اندازی پروژه خط 3 قطار شهری مشهد مقدس، حد فاصل انتهای بلوار امیریه تا شهرک ابوذر به طول 5/28 کیلومتر به مبلغ 1.206 میلیون دلار بر اساس جدول پیوست مهور به مهر شورای اسلامی شهر و با رعایت بندهای زیر اقدام نماید:
    1- شهرداری مشهد مقدس مجاز است با توجه به تعهد دولت به استناد تبصره ماده 6 قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه، بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مذکور را تا میزان پنجاه درصد (%50) در سررسید و در بودجه‌های سنواتی دوره‌های مورد توافق، تعهد و پرداخت نماید.
    2- شهرداری مشهد مقدس می‌بایست تأمین واگن مورد نیاز خط 3 قطار شهری را وفق ماده 58 قانون برنامه ششم توسعه از دولت پیگیری و مطالبه نماید.
    3- مشهد مقدس مجاز است با توجه به پیشرفت فیزیکی فعلی پروژه و ضرورت تکمیل فاز اول ساخت خط 3 قطار شهری مشهد از محل منابع شهرداری، دولت و اوراق مشارکت مرحله اول و دوم، شهرداری پانزده درصد (15%) سهم کارفرما را از هزینه‌های بسته فاینانس (بر مبنای برآورد تکمیل خط به مبلغ 986 میلیون دلار بدون احتساب هزینه‌های تبعی، املاک، مهندسی و تجهیزات) در قالب هزینه خرید ناوگان (210 واگن)، هزینه خدمات فنی مهندسی، خرید املاک و پرداختی‌های انجام شده و قابل انجام در فاز اول منظور نماید.
    4- شهرداری مشهد مقدس مجاز است بانک عامل خود را از بانک‌های مورد تأیید بانک مرکزی و با ارائه وثایق و شرایط مناسب، انتخاب و برای دریافت مجوز ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشور، به سازمان برنامه و بودجه کشور معرفی نماید.
    تبصره1- شهرداری مشهد مقدس موظف است ظرف مدت سه ماه نسبت به تهیه و ارائه برنامه تأمین مالی جهت بازپرداخت پنجاه درصد (50%) اصل و سود تسهیلات خارجی معادل سهم شهرداری در سررسید مقرر، با اولویت استفاده از پتانسیل‌های اقتصادی و حمل نقل محور (T O D) یا ایجاد و واگذاری فضاهای خدماتی و تبلیغاتی اقدام نماید.
    تبصره2- شهرداری مشهد مقدس موظف است، فهرست دارائی‌هایی که از محل فاینانس تهیه یا احداث می‌گردد را به تصویب کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برساند.
    تبصره3- شهرداری مشهد مقدس موظف است فعالیت‌های اقتصادی لازم را جهت بازپرداخت پنجاه درصد (50%) اصل و سود تسهیلات خارجی معادل سهم شهرداری در پروژه پیش‌بینی و تاثیرات آن را در بودجه سنواتی منظور نماید.
    تبصره4- شهرداری مشهد مقدس موظف است تدابیر لازم جهت جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی شهرداری به دلیل ریسک افزایش نرخ ارز را از طریق بیمه یا تضامین دولتی و غیره اتخاذ نماید.
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد