•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • الحاق سه تبصره به مصوبه آیین‌نامه پرداخت تسهیلات بانکی به طرح‌های ساماندهی و انتقال مشاغل مزاحم و آلاینده به محل‌های مجاز

    الحاق سه تبصره به مصوبه آیین‌نامه پرداخت تسهیلات بانکی به طرح‌های ساماندهی و انتقال مشاغل مزاحم و آلاینده به محل‌های مجاز

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۶/۱۰/۰۵
    شماره صدور :5/96/16893/ش
    سال تصویب :۱۳۹۶/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده واحده: سه تبصره به مصوبه شماره 10374/94/4/ش مورخ 30/07/94 با موضوع آیین‌نامه پرداخت تسهیلات بانکی به طرح‌های ساماندهی و انتقال مشاغل مزاحم و آلاینده به محل‌های مجاز، به شرح زیر الحاق شد:
    تبصره 1 الحاقی- به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود به منظور تسهیل و تسریع در فرآیند انتقال مشاغل مزاحم و آلاینده و توسعه و گسترش مجتمع‌های لازم و با توجه به شرایط هر پروژه و در صورت تایید کارگروه تصویب مندرج در آیین‌نامه مذکور، نسبت به معرفی متقاضیان (شرکت تعاونی ساماندهی یا سرمایه‌گذار متقاضی) به بانک‌های طرف قرارداد(با اخذ تضامین لازم از سوی بانک)، از محل اعتبار کسب شده و وجوه اداره شده شهرداری نزد بانک‌های مزبور، برای دریافت تسهیلات بانکی به مبلغی معادل مجموع مبالغ قابل اعطا به کلیه اعضاء اقدام نماید.
    تبصره 2 الحاقی- استفاده افراد از این تسهیلات به‌صورت مستقیم یا از طریق شرکت تعاونی ساماندهی یا سرمایه‌گذاران، فقط برای یک نوبت خواهد بود.
    تبصره 3 الحاقی- شهرداری مشهد مقدس مکلف است نسبت به اخذ تعهدات قانونی لازم از شرکت‌های تعاونی یا سرمایه‌گذاران درخصوص عدم هرگونه نقل و انتقال واحد مربوط به تسهیلات گیرنده تا زمان تصفیه تسهیلات دریافتی اقدام نماید.
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد