•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • مساعدت برای بدهی بیمارستان خیریه دیالیز و پیوند

    مساعدت برای بدهی بیمارستان خیریه دیالیز و پیوند

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۶/۰۵/۰۳
    شماره صدور :4/96/6903/ش
    سال تصویب :۱۳۹۶/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره چهارم

     ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود به منظور کمک به توسعه و گسترش مراکز درمانی عام‌المنفعه در سطح شهر، نسبت به صدور اصلاح پروانه ساختمانی بیمارستان خیریه دیالیز و پیوند واقع در خیابان رستگاری، رستگاری 11 با کد نوسازی 1-4-7-10 به صورت رایگان اقدام نماید.

    تبصره1- اجرای این مصوبه منوط به وقف عام بودن اعیان ملک مورد نظر برای امور خیریه مرتبط می‌باشد.
    تبصره2- حداکثر مدت زمان اخذ پایانکار بهره‌برداری ساختمان‌های احداثی، پنج سال می‌باشد و بهره‌برداری از فاز اول بیمارستان می‌بایست حداکثر در مدت سه سال صورت پذیرد. در صورت عدم اخذ پایانکار مذکور در مهلت مقرر و یا عدم بهره‌برداری از فاز اول بیمارستان در مدت یاد شده، کلیه هزینه‌های صدور اصلاح پروانه ساختمانی از مؤدی دریافت خواهد شد. 
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد