•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • اصلاح جدول پیوست مصوبه شماره 2124/96/4/ش مورخ 12/02/96 (آیین نامه مدیریت، توسعه و نوسازی خطوط تاکسیرانی مبادی ورودی، حرم مطهر و شبکه‌های بیسیم)

    اصلاح جدول پیوست مصوبه شماره 2124/96/4/ش مورخ 12/02/96 (آیین نامه مدیریت، توسعه و نوسازی خطوط تاکسیرانی مبادی ورودی، حرم مطهر و شبکه‌های بیسیم)

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۶/۰۵/۰۳
    شماره صدور :4/96/6910/ش
    سال تصویب :۱۳۹۶/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره چهارم

     ماده واحده: جدول امتیاز متقاضیان فعالیت در خطوط ویژه پیوست مصوبه آیین‌نامه مدیریت توسعه و نوسازی خطوط تاکسیرانی مبادی ورودی حرم مطهر و شبکه‌های بیسیم (شماره 2124/96/4/ش مورخ 12/02/96) به شرح پیوست اصلاح شد.

     
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد