•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • اصلاح مصوبه ارایه تسهیلات اجرای طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه و پیوست آن

    اصلاح مصوبه ارایه تسهیلات اجرای طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه و پیوست آن

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۶/۰۵/۱۷
    شماره صدور :4/96/8074/ش
    سال تصویب :۱۳۹۶/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره چهارم
    ماده واحده: در راستای تشویق ساکنان محدوده طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه و ایجاد شرایط مطلوب برای مشارکت ساکنین در اجرای پروژه، شهرداری مشهد مقدس مکلف است پیرو مصوبات شماره 7985/95/4/ش مورخ 06/06/1395(شیوه پاسخگویی به املاک موقوفه متصرفه) و 2543/96/4/ش مورخ 19/02/1395(پاسخگویی به متصرفین املاک فاقد سند رسمی و دارای مستحدثات آستان قدس) در صورت انجام توافق ظرف مدت حداکثر 2ماه پس از ابلاغ مصوبه با آستان قدس رضوی و اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی در خصوص حذف یا تعدیل سهم نهادهای یاد شده ( سهم 21% و تا میزان تراز صفر) نسبت به اجرای بندهای زیر اقدام نماید (در غیر این صورت مصوبه شماره 2056/91/3/ش مورخ 09/05/1391و همچنین دریافت بهای خدمات عمومی طرح در قالب تراز صفر و تهاتر آن با هزینه صدور پروانه ساختمانی لغو گردیده و پاسخگویی بر اساس سایر ضوابط و مقررات و مصوبات شورای اسلامی شهر صورت گیرد). 
    1-        در راستای کاهش هزینه‌های اجرای طرح، صرفاً تعهد آزادسازی عرصه‌های با کاربری فضای سبز و معابر عمومی (با اولویت معابر عمومی) در تصرف مردم (طبق طرح مصوب) برعهده شهرداری می باشد.
    2-        شهرداری مشهد مقدس باید نسبت به بروزآوری و اصلاح هزینه اجرای طرح فوق و برآورد بهای عوارض پایه هر مترمربع کاربری انتفاعی مطابق با مفاد این مصوبه از طریق مراجع ذیصلاح اقدام نماید.
    3-        شهرداری مشهد مقدس می‌تواند در صدور مجوز نسبت به تثبیت و اخذ عوارض و بهای خدمات سطوح انتفاعی اعیان موجود در طرح، مشابه سطوح انتفاعی پیش‌بینی شده اقدام نماید.
    4-        تعدیل بهای خدمات صدور پروانه‌های ساختمانی برای عرصه های با کاربری‌های مسکونی طبق طرح مصوب بر اساس جدول زیر صورت پذیرد.
     
    سال صدور پروانه/  میزان تعدیل در اخذ بهای خدمات
     
    سال 1396
    50  درصد
    سال 1397
    40  درصد
    سال 1398
    30  درصد
    سال 1399
    20 درصد
     
     5- سایر تخفیفات در نظر گرفته شده در مصوبات شورای اسلامی شهر (به غیر از مفاد این مصوبه) مشمول صدور مجوزات در طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه نمی گردد.
     
     
     
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد