•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • تعیین بهای خدمات بلیت اتوبوس و یارانه پرداختی به بخش خصوصی اتوبوسرانی در سال 1396

    تعیین بهای خدمات بلیت اتوبوس و یارانه پرداختی به بخش خصوصی اتوبوسرانی در سال 1396

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۶/۰۵/۱۷
    شماره صدور :4/96/8094/ش
    سال تصویب :۱۳۹۶/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره چهارم

     ماده 1: بهای خدمات (بلیت) اتوبوس‌های  ناوگان بخش خصوصی و سازمانی از ابتدای شهریور ماه سال 1396 (با 500 ریال افزایش) برای بخش سازمانی مبلغ 3500 ریال و برای بخش خصوصی مبلغ 4000 ریال تعیین شد.

    ماده 2: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود در خطوط بخش خصوصی اتوبوسرانی برای هر تراکنش در سال 1396، علاوه بر کرایه دریافتی، به صورت میانگین مبلغ 1494 ریال در سقف اعتبار دیده ‌شده در بودجه مصوب همان سال و بر مبنای جداول پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر مشهد مقدس یارانه پرداخت نماید.
    ماده 3: شهرداری مشهد مقدس (سازمان اتوبوسرانی، شرکت‌های بخش خصوصی) مکلف است وفق ضوابط (بلیت الکترونیکی و یا دریافت نقدی با ارایه رسید معتبر ثبت شده در سامانه بلیت الکترونیکی) از مسافران کرایه اخذ نماید.
    ماده 4: شهرداری مشهد مقدس مکلف است نسبت به پیگیری‌ دریافت یارانه حمل و نقل عمومی سهم دولت اقدام نموده و نتایج آن را هر سه ماه به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس گزارش نماید.
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد