•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • تسریع در اجرای طرح بازگشایی بلوار حافظ و اصلاح تبصره 2 مصوبه شماره 12987/95/4/ش مورخ 19/07/1395

    تسریع در اجرای طرح بازگشایی بلوار حافظ و اصلاح تبصره 2 مصوبه شماره 12987/95/4/ش مورخ 19/07/1395

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۶/۰۵/۱۷
    شماره صدور :4/96/8095/ش
    سال تصویب :۱۳۹۶/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره چهارم

     ماده 1: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود به منظور تسریع در اجرای طرح بازگشایی بولوار حافظ، نسبت به خرید املاک آقای امیر هوشنگ غیوریان با کدهای نوسازی 31-40-6-9 و 25-40-6-9 به همراه املاک مجاور واقع در حدفاصل بین ویلای 7 و 9، وفق مصوبه شماره 12987/95/4/ش مورخ 19/07/1395 (بدون رعایت قید زمان مالکیت مندرج در تبصره 2 مصوبه مزبور) اقدام نماید.

    ماده 2: حداقل مدت زمان مندرج در تبصره 2 مصوبه شماره 12987/95/4/ش مورخ 19/07/1395 از 5 سال به 3 سال کاهش یافت.
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد