•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • ساماندهی اراضی واقع در محدوده حاشیه شهر

    ساماندهی اراضی واقع در محدوده حاشیه شهر

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۶/۰۶/۲۱
    شماره صدور :5/96/10115/ش
    سال تصویب :۱۳۹۶/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم

     ماده واحده:شهرداری مشهد مقدس مکلف است لایحه اجرایی ساماندهی اراضی واقع در محدوده حاشیه شهر را منطبق بر طرح‌های جامع و تفصیلی و در قالب برنامه‌ها، محدوده‌های مشخص و با لحاظ بار مالی مربوطه، ظرف مدت حداکثر 4 ماه برای تصویب به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.

کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد