•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • تفریغ بودجه سال 1395 شرکت ترافیک هوشمند الیت

    تفریغ بودجه سال 1395 شرکت ترافیک هوشمند الیت

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۶/۰۸/۲۳
    شماره صدور :5/96/14234/ش
    سال تصویب :۱۳۹۶/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم

     ماده واحده: تفریغ بودجه سال 1395 شرکت ترافیک هوشمند الیت، به شرح آلبوم پیوست (مهر شده توسط شورای اسلامی شهر مشهد مقدس) با رعایت بندهای زیر تصویب شد.

    1-                  با توجه به اینکه 85% سهام شرکت ترافیک هوشمند الیت متعلق به سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد بوده و از نظر استانداردهای حسابداری الزاماً باید بودجه و صورت‌های مالی این شرکت به صورت تلفیقی با صورت‌های مالی سازمان حمل و نقل و ترافیک تهیه و ارایه شود، شرکت و  شهرداری مشهد مقدس مکلف به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی می‌باشند.
    2-                  پرداخت وام به کارکنان از محل اعتبارات بودجه مجاز نبوده و شهرداری موظف به رعایت ضوابط مربوطه می‌باشد.
    3-                  ایجاد دارایی، افزایش یا خرید آن صرفاً بر اساس بودجه و یا اصلاح بودجه مجاز است. (افزایش دارایی‌ها در صورت‌های مالی مبنای صحیح تلقی می‌گردد).
    4-                  هرگونه افزایش و یا تغییر وضعیت کارکنان و کارگران قبل از طی‌شدن تشریفات قانونی و اداری و ابلاغ معاونت مالی و اداری شهرداری مشهد و اخذ مجوزهای لازم ممنوع بوده و در صورت وجود هر نوع افزایش و یا تغییر وضعیت، شهرداری موظف است در بخش فعالیت‌های سازمان یا شرکت و در صورت‌های مالی خود به صراحت مجوزهای مربوطه را نام ببرد.
    5-  مطابق بند 8 گزارش حسابرس، شهرداری مشهد مقدس می‌بایست به منظور خروج شرکت ترافیک هوشمند الیت از شمولیت ماده 141 اصلاحی قانون تجارت، تمهیدات لازم را برای عدم افزایش زیان سنواتی و افزایش سرمایه‌، انجام دهد.
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد