•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • جذب حداکثری اسناد خزانه اسلامی برای پروژه قطار شهری

    جذب حداکثری اسناد خزانه اسلامی برای پروژه قطار شهری

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۶/۰۸/۰۹
    شماره صدور :5/96/13398/ش
    سال تصویب :۱۳۹۶/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود در راستای تأمین مالی مورد نیاز پروژه قطار شهری و پرداخت مطالبات پیمانکاران، نسبت به اجرای بندهای زیر اقدام نماید:
    1- در راستای جذب حداکثری اعتبارات دولتی برای پروژه قطار شهری، هرگونه اسناد خزانه اسلامی پیشنهادی از سوی دولت پس از پیگیری‌های لازم دریافت شود.
    2- کسورات قانونی صورت‌وضعیت‌های پیمانکارانی که خالص طلب آنان از طریق اسناد خزانه اسلامی تهاتر می‌شود، از محل منابع داخلی شهرداری تأمین و پرداخت شود.
       3- هزینه‌های یکسال تنزیل اسناد خزانه با سررسید حداکثر دو سال در بازار فرابورس، با رعایت صرفه و صلاح شهرداری، توسط شهرداری به پیمانکاران مربوط پرداخت شود.
     
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد