•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • اصلاح بخشی از مصوبه شماره 6232/92/4/ش مورخ 03/11/92 در خصوص آموزشگاه‌های آزاد هنری و زبان

    اصلاح بخشی از مصوبه شماره 6232/92/4/ش مورخ 03/11/92 در خصوص آموزشگاه‌های آزاد هنری و زبان

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۶/۰۸/۰۹
    شماره صدور :5/96/13403/ش
    سال تصویب :۱۳۹۶/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده واحده:شهرداری مشهد مقدس مکلف است حقوقات بهره‌برداری موقت خود را از مؤسسات و آموزشگاه‌های آزاد هنری (تحت پوشش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی) و آموزشگاه‌های زبان خارجی (مندرج در ردیف 4 جدول ماده 4 مصوبه شماره 6232/92/4/ش مورخ 03/11/92)، با ارائه خدمات آموزشی این آموزشگاه‌ها به شهروندان،‌ تهاتر نماید.
    تبصره 1- شهرداری مشهد مقدس مکلف است در راستای این مصوبه، تفاهم‌نامه‌ای با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی (در مورد مؤسسات و آموزشگاه‌های آزاد هنری) و اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی یا انجمن صنفی آموزشگاه‌های زبان (در مورد آموزشگاه‌های زبان خارجی) منعقد نماید.
    تبصره 2- شهرداری مشهد مقدس مکلف است نسبت به تدوین برنامه‌ اجرایی آموزشهای شهروندی مرتبط با آموزشگاه‌های مزبور، در مناطق کم برخوردار و حاشیه شهر اقدام و گزارش عملکرد آن را هر 6 ماه به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد