•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • نامگذاری یکی از میادین سطح شهر به نام پهلوان احمد وفادار

    نامگذاری یکی از میادین سطح شهر به نام پهلوان احمد وفادار

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۶/۰۸/۰۹
    شماره صدور :5/96/13412/ش
    سال تصویب :۱۳۹۶/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده واحده:شهرداری مشهد مقدس مکلف است نسبت به ارائه لایحه پیشنهادی در خصوص نامگذاری یکی از میادین سطح شهر به نام پهلوان احمد وفادار اقدام نماید.
    تبصره- شهرداری مشهد مقدس مکلف است ظرف مدت حداکثر سه ماه نسبت به ارائه لایحه مبنی بر پیشنهاد نامگذاری معابر، میادین و اماکن عمومی در تمام حوزه‌ها ( اسامی فرهیختگان و اندیشمندان علمی، ادبی، قرآنی، حوزوی، دانشگاهی، ایثار و شهادت و ...) اقدام نماید.
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد