•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • ایجاد ساز و کار اعطای "نشان مشهد"

    ایجاد ساز و کار اعطای "نشان مشهد"

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۶/۰۷/۲۴
    شماره صدور :5/96/12289/ش
    سال تصویب :۱۳۹۶/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده ‌واحده: شهرداری مشهد مقدس مکلف است ظرف مدت چهار ماه نسبت به طراحی و تهیه "نشان مشهد" و اخذ تأیید نشان یاد شده از شورای اسلامی شهر مشهد مقدس اقدام نموده و سپس "نشان مشهد" را به شهروندان، مفاخر و چهره‌های برجسته و همچنین به اشخاصی که خدمات شایان، برجسته و ثمربخشی را به شهر مشهد مقدس در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، علمی، دینی، ایثار، ورزشی، هنری و غیره داشته‌اند و یا سهم به سزایی در توسعه، عمران و آبادانی شهر مشهد داشته اند، اعطا نماید.
     تبصره- شهرداری مشهد مقدس مکلف است حداکثر ظرف مدت چهار ماه آیین نامه اجرایی مربوط به نحوه‌ی تعیین و انتخاب دریافت‌کنندگان "نشان مشهد"‌ و نیز چگونگی تقدیر از ایشان را، با همکاری و هماهنگی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه و مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر مشهد مقدس تهیه و تدوین نموده و برای تصویب به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد