•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • مخالفت با لایحه هبه 50% از مساحت‌های خریداری و آزاد شده به مسجد و تکیه علی اکبری‌ها

    مخالفت با لایحه هبه 50% از مساحت‌های خریداری و آزاد شده به مسجد و تکیه علی اکبری‌ها

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۶/۰۶/۲۱
    شماره صدور :5/96/10128/ش
    سال تصویب :۱۳۹۶/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم

    جناب آقای آذری

    سرپرست محترم شهرداری مشهد مقدس
    موضوع: مخالفت با لایحه هبه 50% از مساحت‌های خریداری و آزاد شده به مسجد و تکیه علی اکبری‌ها
          سلام علیکم                                                                             

            با احترام، لایحه شماره 10978/21 مورخ 26/01/1396 در ارتباط با هبه 50% از مساحت‌های خریداری و آزاد شده به مسجد و تکیه علی اکبری‌هادر جلسه علنی مورخ 20/06/96 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح و با آن مخالفت شد.

کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد