•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • مخالفت با لایحه تکالیف مأموران مقرر در تبصره هفت ماده صد قانون شهرداری

    مخالفت با لایحه تکالیف مأموران مقرر در تبصره هفت ماده صد قانون شهرداری

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۶/۰۶/۲۱
    شماره صدور :5/96/10121/ش
    سال تصویب :۱۳۹۶/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم

     

    جناب آقای آذری
    سرپرست محترم شهرداری مشهد مقدس
    موضوع: مخالفت با لایحه تکالیف مأموران مقرر در تبصره هفت ماده صد قانون شهرداری
          سلام علیکم                                                                             

            با احترام، لایحه شماره 170229/21 مورخ 29/09/1394 در ارتباط با تکالیف مأموران مقرر در تبصره هفت ماده صد قانون شهرداریدر جلسه علنی مورخ 20/06/96 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح و با آن مخالفت شد

کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد