•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • نامگذاری یکی از معابر سطح شهر به نام مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی

    نامگذاری یکی از معابر سطح شهر به نام مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۶/۰۶/۲۱
    شماره صدور :5/96/10112/ش
    سال تصویب :۱۳۹۶/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده واحده: شهرداری مشهد مقدس موظف است ظرف مدت حداکثر سه ماه نسبت به پیشنهاد یکی از معابر سطح شهر به نام مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی اقدام نماید.
     
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد