•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • مخالفت با طرح بخشودگی بنای مازاد بر پروانه مساجد

    مخالفت با طرح بخشودگی بنای مازاد بر پروانه مساجد

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۶/۰۶/۲۱
    شماره صدور :5/96/10111/ش
    سال تصویب :۱۳۹۶/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم

     

    جناب آقای آذری
    سرپرست محترم شهرداری مشهد مقدس
    موضوع: مخالفت با طرح بخشودگی بنای مازاد بر پروانه مساجد
          سلام علیکم                                                                             

            با احترام، طرح شماره 7784/96/4/ش مورخ 14/05/1396 در ارتباط با بخشودگی بنای مازاد بر پروانه مساجددر جلسه علنی مورخ 20/06/96 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح و با آن مخالفت شد.3

کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد